Onderwijs-ondersteuning

Naast het zijn van coach, ben ik ook sinds 25 jaar juf op een basisschool in Leeuwarden.

Hierdoor heb ik een brede ervaring om kinderen die tijdelijk vastlopen in het reguliere onderwijs op de juiste manier vooruit te helpen.

Dit kan ik doen d.m.v. het toepassen van de MatriXmethode maar zeker ook door de schoolvakken zoals rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen extra aandacht te geven.

In een 1 op 1 setting, in een rustige omgeving, krijgt uw kind privé les en kan daardoor beter meekomen op school/ voelt zich zelfverzekerder.

Ik neem contact op met de school en leerkracht van uw kind en stem af waar behoefte aan is.

Ook hou ik rekening met de manier waarop de lesstof op de eigen school wordt aangeboden.

Natuurlijk kunt u met uw kind eerst vrijblijvend komen kennismaken om te zien of het klikt.